Sag: Rådhusstræde 6

Rådhusstræde 006, hj. af Kompagnistræde, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Rådhusstræde 6
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rådhusstræde 006, hj. af Kompagnistræde
Kommune:
København
Omfang:
Hjørnehuset (1797 af Andreas Hallander). F. 1964.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
14-09-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-510/0/84

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-07-1964
Begrundelse:
Journal nr.:
6/64


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Rådhusstræde 6

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap