Sag: Waagepetersens Gård

Store Strandstræde 18 A, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Waagepetersens Gård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Store Strandstræde 18 A
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1792-93 af Johan Martin Quist). F. 1918. *
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
15-11-2011
Journal nr.:
2011-7.83.03/101-0015


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Store Strandstræde 018, Waagepetersens Gård, Sankt Annæ Ø. kv. 79. Bygningshistorisk undersøgelse. 25 sider samt bilag (udskrifter af prioritetsvurderinger). Marie Sterner og Bente Lange/Tegnestuen Kvisten. Februar 1985.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Store Strandstræde 18A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap