Sag: Lihmes Gård (ophævet)

Kongens Nytorv 18, København
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lihmes Gård (ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Kongens Nytorv 18
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1768 af Hans Næss). F. 1918. Ophævet 2016.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Den gamle bykerne
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
20-09-2016
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset på Kongens Nytorv 18, Lihmes Gård (1768 af Hans Næss), Københavns Kommune, ud fra en samlet vurdering har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fortsat fredning. Bygningen har en prominent placering på nordsiden af Kongens Nytorv og en facade med klare bevaringsværdier. Facadens øvre del er således udsmykket med sandstensrelieffer og -inskription, der henviser til bygningens opførelse 1768 (alt nyhugget ca. 1999), samt to formentlig originale altaner af sandsten med smedejernsrækværker. I det indre har bygningen imidlertid gennemgået adskillige ombygninger, således at der i dag ikke er bevaret noget synligt interiør, som er ældre end 1882, hvor den første store ombygning fandt sted. Der er ingen planløsninger bevaret, som afspejler bygningens historie frem til kontorindretningen om-kring 1970. Det oprindelige konstruktionsprincip er væsentligt ændret med nyere betondæk mellem 3. og 4. sal. Tagværket har gennemsavede hanebånd, og skorstenene, med undtagelse af skorstenspiberne, er fjernet. I forbindelse med den udnyttede loftsetage er der etableret en lille tagterrasse med udgang fra østgavlen. Butikslokalet i stueetagen fungerer nu som restaurationskøkken med voldsomme installationer, stenovn, udsugningsanlæg mv. I forhusets bagmur er der en stor gennembrydning til det ikke-fredede sidehus og dettes tilbygning, hvori der er restaurationslokale. Bygningens øvre etager er i årene omkring 2000 indrettet til kontorer og showroom. Forhuset står i dag med en moderne indretning, der ligger langt fra det oprindelige 1700-tals hus. Alle skillevægge, gulve, lofter, døre, paneler og overfladebearbejdning er således af ny dato. Slots- og Kulturstyrelsen er opmærksom på, at der muligvis på flere etager kan skjule sig rester af de oprindelige stukdekorationer under de nuværende gipslofter. Styrelsen finder dog ikke, at hverken dette forhold eller den markante facade er tilstrækkeligt til, at fredningen kan opretholdes.
Journal nr.:
15/01039

Type:
Scanjour nr
Dato:
03-07-2018
Journal nr.:
15/01039


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 1 Kongens Nytorv 18

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap