Sag: Det Kongelige Teater

Kongens Nytorv 9, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Det Kongelige Teater
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kongens Nytorv 9
Kommune:
København
Omfang:
Teaterbygningen mellem Kongens Nytorv og Heibergsgade (1872-74 af Vilhelm Dahlerup og Ove Petersen). F. 1985.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-05-1985
Journal nr.:
621-15-16/76


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Kongens Nytorv 009, Det. Kgl. Teater, Øster kv. 267. Farvearkæologisk undersøgelse. Dekorerede lofter og vægge i loggiaen. 2 sider samt fotografier (7 optagelser). Søren Møller og Ole Alkærsig/Nat.mus., Farvekonserveringen. Maj 1985.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kongens Nytorv 9

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap