Sag: Fælledvej 4

Fælledvej 004, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Fælledvej 4
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Fælledvej 004
Kommune:
København
Omfang:
Det trefags baghus (1921 af H.P.N. Hedemann med indvendige dekorationer af Robert Storm Petersen (Storm P.). F. 1981.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
29-01-1981
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
05-01-1981
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Bevaringsdeklaration
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Fælledvej 004, Udenbys Klædebo kv. 38. Farvearkæologisk undersøgelse. Storm P.-frisen. 3 sider (håndskrevet). Arne Bäck. Oktober 1980. Fælledvej 004, Udenbys Klædebo kv. 38. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 2 sider. Mogens Lillie/Københavns Kommune, Stadsarkitektens Direktorat. November 1980.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Fælledvej 4

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap