Sag: Skindergade 5

Skindergade 005, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Skindergade 5
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Skindergade 005
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1976 af Erik Korshagen). F. 1992.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
27-10-1992
Begrundelse:
Journal nr.:
426/101-0131

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-06-1992
Begrundelse:
Bygningssynet fandt enstemmigt, at forhuset, der er opført 1974 efter tegning af Erik Korshagen, besidder de ganske særlige kvaliteter, der kan begrunde en fredning, selvom bygningen kun er 17 år gammel. Bygningen repræsenterer et fint eksempel på indpasning af nutidig arkitektur i en ældre bydel. Bygningen er tillige et fremragende eksempel på modernistisk arkitektur fra 1970`erne og besidder en række detaljer af høj håndværksmæssig standard, der er sårbare overfor ændringer.
Journal nr.:
411/101-0058


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Skindergade 5

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap