Sag: Frischs Gård

Nytorv 5, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Frischs Gård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nytorv 5
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1799-1803 af Nicolai Abildgaard). F. 1918.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
15-12-1987
Journal nr.:
625-15-58/80

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
01-10-1945
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Nytorv 5, Snarens kv. 88. Farvearkæologisk undersøgelse (forundersøgelse). Interiør. 3 sider. Bo Kierkegaard. December 1986. Nytorv 005, Snarens kv. 88. Farvearkæologisk undersøgelse. Interiør. 22 sider samt fotografier. Naja Mikkelsen, Jette Madsen og Bo Kierkegaard. Juni 1987. Nytorv 005, Snarens kv. 88. Farvearkæologisk undersøgelse. Abildgårds ovnplads i salen på 1. sal. 2 sider. Bo Kierkegaard. Oktober 1988.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nytorv 5

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap