Sag: Store Strandstræde 20

Store Strandstræde 020, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Store Strandstræde 20
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Store Strandstræde 020
Kommune:
København
Omfang:
Hjørnehuset (1788-89). F. 1950. *
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-04-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
08-12-2008
Begrundelse:
Journal nr.:
2008-7.83.03/101-0006


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Store Strandstræde 20

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap