Sag: Wildersgade 15

Wildersgade 015, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Wildersgade 15
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Wildersgade 015
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (ca. 1778). F. 1964.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-11-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-193/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-08-1964
Begrundelse:
Journal nr.:
6/64


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Wildersgade 015, Christianshavns kv. 62. Bygningsarkivalsk undersøgelse. Udskrift af brandtaxation vedrørende malerier. 1 side. K. K./Nat.mus., 2. afdeling. 1976. Wildersgade 015, Christianshavns kv. 62. Bygningshistorisk undersøgelse. 17 sider inkl. tegninger. Leif Topsøe-Jensen/Jens Chr. Varming. December 1984. Wildersgade 015, Christianshavns kv. 62. Farvearkæologisk undersøgelse. 171 sider inkl. fotografier, tegninger m.m. Semesteropgave ved Kunstakademiet, Konservatorskolen. 1985.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Wildersgade 15

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap