Sag: Aleksander Nevskij Kirke

Bredgade 53, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Aleksander Nevskij Kirke
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bredgade 53
Kommune:
København
Omfang:
Kirkebygningen (1881-83 af David Ivanovitch Grimm). F. 1981.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-03-1981
Journal nr.:
621-15-183/80

Type:
Bevaringsdeklaration
Journal nr.:
0000


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Bredgade 53

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap