Sag: Svaneapoteket

Østergade 018, hj. af Ny Østergade, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kontor / forretningsbyggeri
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Svaneapoteket
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Østergade 018, hj. af Ny Østergade
Kommune:
København
Omfang:
Hjørneejendommen (1934 af Bent Helweg-Møller og ingeniører C.N. Nøkkentved og Svend Friis Jespersen). F. 1995.*
Beskrivelse:
"Bygningen er fem etager høj og opført i jernbeton. Det flade tag er beklædt med tagpap. Facaderne mod henholdsvis Østergade og Ny Østergade er på fire og femten fag. Hjørnet er brækket. Grundplanen er E-formet. Trapper og elevatorer er placeret i de tre afstumpede sidefløje, for at muliggøre en fleksibel udnyttelse af hovedfløjen. Sidefløjen i midten er uden trappe og rummer udover elevatoren tekøkken og toiletter. I stuen findes butikker, heriblandt det tidligere Svaneapotek. Butikkerne er i niveau med gaden, således at kunderne kan gå direkte ind uden at skulle ind i en port, op eller ned ad en trappe. De øvrige etager er beregnet til privatklinikker subsidiært kontorer. Værelserne er placeret udmod de to gader, og en gennemgående gang langs gårdsiden forbinder trapper og værelser. Skillevæggene mellem værelserne er udført i ½ mursten. Den taktfaste fagdeling af bygningernes ydre fremhæver konstruktionen et bevist valgt virkemiddel, som det fremgår af et tillæg til Politiken 17. april 1935. Piller og etageadskillelser, der har samme dimensioner, er trukket frem, mens de store vinduespartier er rykket tilbage i facadelinien. Dette facadeskemas forbillede er den amerikanske ""dagslysfabrik"", der udvikledes omkring 1900, og som modernistiske arkitekter i Europa kendt bl.a. fra Le Corbusier's bog Vers une architecture fra 1923. Svarende til husets beliggenhed ved Strøget og dets delikate funktion er den rå konstruktion forædlet ved anvendelsen af rige materialer. Stueetagens facader er beklædt med grønlige, slebne Jämtlandssten, og vinduerne omgives her af kraftige bronzeprofiler med et enkelt led af rustfrit stål ind mod glasset. De øvrige etager er beklædt med let lysgullig Alviano-Travertin. Over indgangen til apoteket i hjørnet mod Østergade ses mosaikarbejder, udført af små marmorstykker, der er indlagt i den lyse facadebeklædning. Mosaikkerne viser dyr med forbindelse til farmacien. Øverst skorpionen, så blæksprutten, basilisken og nederst æskulapslangen. Mosaikkerne er tegnet af Sikker Hansen og udført af Scheller, Hougaard & Petersen. Den forgyldte svane, modelleret af billedhugger Stæhr-Nielsen og støbt hos hofbronzestøber Rasmussen, der tidligere sad over indgangen til apoteket, er nedtaget. Facaden afsluttes og afgrænses mod naboejendommen på Østergade af en stærk fremspringende jernbetonplade beklædt med grårød puds. Mod gården står jernbetonmuren i grågrøn puds. På det flade tag bemærkes to ventilatorer fra opførelsestidspunktet med tilhørende fundament. Bygningen står stort set uændret siden opførelsen. Dog er apotekets interiør og indgangsparti udskiftet. (CAJ, Skov- og Naturstyrelsen, 1995)."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kontor / forretningsbyggeri
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-06-1995
Begrundelse:
Bygningen er blandt de første forretningshuse i funktionalistisk stil, og den er i dag så vidt vides den ældst bevarede, som ikke er skæmmet af senere ændringer. Konstruktionen er bevidst anvendt som en del af det arkitektoniske udtryk. Arkitektonisk er bygningen et rendyrket eksempel på den moderne forretningsejendom af stor æstetisk værdi. (CAJ, Skov- og Naturstyrelsen, 1995).
Journal nr.:
911/101-0063

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
09-04-2003
Journal nr.:
2003-123/101-0004


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Ny Østergade 2

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap