Sag: Lavendelstræde 4-6

Lavendelstræde 4-6, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lavendelstræde 4-6
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lavendelstræde 4-6
Kommune:
København
Omfang:
Forhusene og det tofags sidehus til nr. 4 (nr. 4: 1799, mansardtag ca. 1910; nr. 6: 1799). F. 1979.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
26-07-1979
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-722/78

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-12-1979
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-722/78


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lavendelstræde 4

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap