Sag: Nyhavn 61

Nyhavn 061, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nyhavn 61
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nyhavn 061
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (ca. 1700 og senere) med side- og baghus. F. 1945. Udv. 1984.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-02-1987
Begrundelse:
Journal nr.:
651-15-59/81

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
12-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-262/83

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
12-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Nyhavn 061, Sankt Annæ Ø. kv. 31. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 3 sider. Claus Seger Jakobsen/Arkitekstudio. Maj 1991.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nyhavn 61

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap