Sag: Tre Hjorter

Vestergade 012, hj. af Larsbjørnsstræde, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Tre Hjorter
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vestergade 012, hj. af Larsbjørnsstræde
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset på hjørnet af Larsbjørnsstræde og Vestergade (1796-97 af L.L. Thrane, de to nordligste fag til Larsbjørnsstræde er fra 1875-76). F. 1939.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
13-12-1977
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-03-1951
Journal nr.:
2/38

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-02-1939
Journal nr.:
2/38


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vestergade 12

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap