Sag: Store Kannikestræde 6

Store Kannikestræde 006, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Store Kannikestræde 6
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Store Kannikestræde 006
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1734-37, forhøjet med en etage 1790), sidehus på fire fag, et baghus på fem fag samt endnu et sidehus på et fag. F. 1945. Udv. 1989.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
01-10-1981
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-410/87

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
12-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Bevaringsdeklaration
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Store Kannikestræde 6

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap