Sag: Hestgardekasernen og Materialgården

Frederiksholms Kanal 26-28 og Vester Voldgade 119, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
8
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hestgardekasernen og Materialgården
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Frederiksholms Kanal 26-28 og Vester Voldgade 119
Kommune:
København
Omfang:
Den tidl. hestgardekaserne (1792 af Andreas Kirkerup, brændt og genopført 1798); Materialgårdens lange bygning mod kanalen (opført 1771 af G.D. Anthon) og bygningerne langs skellet til mnr. 246. F. 1918.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
8
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18

Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap