Sag: Åbenrå 26

Åbenrå 026, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Åbenrå 26
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Åbenrå 026
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (ca. 1730). F. 1964.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
18-07-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
626-15-49/84

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-07-1964
Begrundelse:
Journal nr.:
6/64


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Åbenrå 26

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap