Sag: Holmens Kanal 14

Holmens Kanal 14, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bankbygning / sparekasse
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Holmens Kanal 14
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Holmens Kanal 14
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1897-98 af H.B. Storck). F. 1996.*
Beskrivelse:
"Forhuset, der oprindelig blev opført som en tilbygning til den daværende Landmandsbanks hovedsæde i Holmens Kanal 12, er bygget over en trapezformet grundplan med 4 fulde etager over kælderplanet. Hovedfacaden mod Holmens Kanal fremstår med et højt sokkelparti i gråt marmor og derover rød blank mur prydet med udsmykninger i forskellige typer marmor. Mest bemærkelsesværdige er vinduerne med omramninger, der varierer i form, størrelse, antal og udsmykning fra etage til etage, hvormed de tilkendegiver bygningens forskellige etagehøjder og de enkelte etagers betydning og funktion. Facaden er endvidere udstyret med en medaljon på murværket mellem stueetagens to rundbuede vinduer, en rigt udsmykket hovedgesims samt en kraftig, profileret kordongesims. Bygningen afsluttes af et lavt heltag dækket med skifer. Gårdfacaden er opført i rød grundmur med dekorative blændinger, profileringer og mønstermuring og er endvidere i nordsiden udstyret med et trappetårn dækket af et lavt, kegleformet, kobbertækt tag. En nyere tilbygning skjuler i dag hele facaden til 2. sals højde. Ligesom til gadesiden er vinduerne her af forskellig form og størrelse, og hovedparten er opsprossede. Træværket i alle bygningens vinduer, som antagelig er de oprindelige, er udført i en mørk træsort og udstyret med fortsatsruder. Etageplanerne er ikke ændret siden bygningens opførelse, bortset fra kælderen, der er helt nyindrettet efter en brand i nyere tid. Stueetagen, hvortil der er adgang fra en moderne glasdør i naboejendommens port, indeholder ét stort og prægtigt udsmykket rum, der oprindelig husede bankens sparekasseafdeling. Væggene er beklædt med marmor fra gulv til loft i en traditionel inddeling med en lav sort sokkel, ""brystpanel"" i en rødlig tone med tydelig åring, hvid ""kronliste"" og derover gråspættet marmor inddelt i felter ved ""lister"" af sort marmor. Gulvet er lagt af sorte og hvide marmorfliser i et geometrisk mønster. Endvidere deles rummet i to halvdele på langs med en bjælke understøttet af sorte laurvikitsøjler og grå marmorpilastre. Den profilerede gesims er malet med borter i forskellige farver og mønstre med bl.a. sammenslyngede fantasifisk, muslingeskaller og kornaks. Det kassetterede bjælkeloft i mørkt træ er desuden prydet med dekorerede kantlister, der matcher gesimsen. Rummet får lys fra to store rundbuede og opsprossede vinduer med fortsatsruder, ligeledes i mørkt træ. Også de én- og tofløjede fyldingsdøre er udført i mørkt træ af ædel sort. Rummet benyttes i dag som foredrags- og filmforevisningssal. Førstesalen består også af ét stort rum delt på langs med en søjlebåren bjælke. Det benyttes i dag til kontorlokale ganske som ved opførelsen. Væggene er beklædt med hvidmalede halvpaneler med små fyldinger og er udstyret med fyldingsdøre. Mod Holmens Kanal har rummet bevaret et kassetteret bjælkeloft, som er malet hvidt, mens loftet til gårdsiden har fået moderne loftsbeklædning. De rektangulære vinduer er to- eller tredelte med opsprosning. 2. sal rummer forværelse med brystpaneler og fyldingsdøre i en ædel træsort samt parketgulv, toiletrum og endelig en meget velbevaret, rigt udsmykket sal til bankrådsmøder. Salens vægge er mørkerøde med pompejansk inspirerede dekorationer i brystpanelhøjde. Væggene afsluttes af en kraftig gesims bl.a. forsiret med en frise af stiliserede kornaks og menneskehoveder, en á la greque bort samt forgyldte stukornamenter. Det kassetterede loft står i en mørkeblå grund-farve med hvide rosetter, grønt løv og rig forgyldning. Joniske søjler og pilastre af hvidt marmor flankerer salens indgangsparti. Også døromramningen til den dobbeltfløjede fyldingsdør er af hvidt marmor. Endelig har salen parketgulv. Den øverste etage var oprindelig indrettet til arkiv, men benyttes i dag som kontorlandskab. Indretningen er derfor enkel med træsøjler afsluttet med et udskårent søjlehoved under tværbjælken og loft af monierhvælv. Gulvet er tæppebelagt. Adgangen til etagerne sker enten ad vindeltrappen på gårdsiden eller fra naboejendommene, som der er dørforbindelse med. Vindeltrappen er udført i marmor, mens trapperummets vægge står med forskellige diskrete malede borter og vægfliser. Bygningshistorie: Ejendommen er opført 1897-98 af H.B. Storck for Landmandsbanken som en tilbygning til Peschiers gård, Holmens Kanal 12, som arkitekten tillige forestod en restaurering af. Ved udformningen af den nye bygnings eksteriør ønskede Storck ikke at indordne sig de klassicistiske naboejendomme, men skabte en original facade ved en fri bearbejdning af motiver hentet i norditaliensk paladsarkitektur, for derigennem at give bygningen en udstråling af rigdom og soliditet, der kunne modsvare Nationalbanken vis-a-vis opført 1866-70 af J.D. Herholdt (nedrevet 1976). Mens samtiden gerne illuderede kostbar materialebrug med billigere efterligninger, fik Storck i det nye bankpalads en sjælden lejlighed til at anvende dyre bygningsmaterialer i rigt mål, og kunne dermed efterleve sine idealer om materialeægthed. Forhuset anvendes i dag til repræsentations- og kontorbygning for Den Danske Banks hovedsæde. Planforhold: Der foreligger ingen tinglyste lokalplaner eller byplaner for ejendommen. Kommuneatlas: Der udkommer bydelsatlas for området i 1996. Heraf vil det fremgå, at bygningen har høj bevaringsværdi. (Skov- og Naturstyrelsen, 1996)."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bankbygning / sparekasse
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
24-10-1996
Begrundelse:
Journal nr.:
926/101-0117

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-10-1996
Begrundelse:
Forhuset (1897-98 af H.B. Storck) har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Ejendommen er en velbevaret bankbygning fra anden halvdel af 1800-tallet med en typisk, velproportioneret og original hovedfacade inspireret af norditaliensk renæssancearkitektur og flere usædvanlig prægtige og rigt udstyret sale, hvis stilistiske udformning efter datidens skik varierer efter rummenes brug. (Skov- og Naturstyrelsen, 1996).
Journal nr.:
911/101-0018


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Holmens Kanal 14

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap