Sag: Nyhavn 53

Nyhavn 053, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nyhavn 53
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nyhavn 053
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1753-54, forhøjet med en etage 1874) og det dermed sammenbyggede sidehus. F. 1932.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
02-11-2005
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-60/75

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
02-11-2005
Begrundelse:
Journal nr.:
64/31

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-11-2005
Begrundelse:
Journal nr.:
64/31

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-11-2005
Begrundelse:
Forhuset og det dermed sammenbyggede sidehus.
Journal nr.:
2003-123/101-0032


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Nyhavn 53B
Fredet bygning Nyhavn 53

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap