Sag: Rosengade 6-12 og Fredericiagade 73-79

Rosengade 006-012 og Fredericiagade 073-079, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Rosengade 6-12 og Fredericiagade 73-79
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rosengade 006-012 og Fredericiagade 073-079
Kommune:
København
Omfang:
Fire forhuse, beliggende Fredericiagade 73-79, og fire forhuse, beliggende Rosengade 6-12 (ca. 1780 og restaureret ca. 1975 af Erik Møller). F. 1989.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
28-06-1989
Begrundelse:
Journal nr.:
626-15-93/89

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-06-1989
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-405/87


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Fredericiagade 73
Fredet bygning Rosengade 6

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap