Sag: Gothersgade 29

Gothersgade 029, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelse mm.
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gothersgade 29
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gothersgade 029
Kommune:
København
Omfang:
Forhus og trappehus (mellem 1677 og 1684, forhøjet 1765 og 1837-48, facadeudformning 1863) samt baghus (før 1710, senere forhøjet). F. 1981.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-02-1981
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-140/80

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-03-1981
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-140/80


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Gothersgade 029, Købmager kv. 339. Bygningsarkivalsk undersøgelse. Udskrift af arkivalier. 29 sider (håndskrevet) incl. tegninger. Kjeld Borch Vesth. Februar/Marts 1975. Gothersgade 029, Købmager kv. 339. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 1 side. Det Særlige Bygningssyn. Marts 1983.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gothersgade 29

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap