Sag: Nyhavn 6

Nyhavn 6, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nyhavn 6
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nyhavn 6
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (ca. 1770). F. 1950.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-12-1986
Begrundelse:
Journal nr.:
651-15-117/86

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Nyhavn 006, Sankt Annæ Ø. kv. 273. Summarisk bygningsarkivalsk undersøgelse. 2 sider samt tegning. Hans Nielsen. November 1989.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nyhavn 6

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap