Sag: Torvegade 32

Torvegade 032, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Torvegade 32
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Torvegade 032
Kommune:
København
Omfang:
Forhus med sidehus (1756-57, forhøjet 1846). F. 1993.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-06-1993
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-250/82

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-07-1993
Begrundelse:
Journal nr.:
926/101-0028


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Torvegade 032, Christianshavns kv. 121. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 2 sider. Allan Tønnesen. Januar 1983. Torvegade 032, Christianshavns kv. 121. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 1 side. Harald Langberg. Udateret. Torvegade 032, Christianshavns kv. 121. Bygningshistorisk undersøgelse. 16 sider inkl. fotografier og tegninger. Tegnestuen Kvisten. 1985. Torvegade 032, Christianshavns kv. 121. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 6 sider inkl. tegninger og fotografier. Flemming Behnke og Gert Mikkelsen. December 1988.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Torvegade 32A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap