Sag: Grøns Pakhus

Holmens Kanal 007, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Grøns Pakhus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Holmens Kanal 007
Kommune:
København
Omfang:
Varepakhuset ud mod Holmens Kanal (1862-63 af J.D. Herholdt). F. 1978.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-05-1978
Journal nr.:
66-15-592/77

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
28-08-2003
Journal nr.:
2003-123/101-0010


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
"Holmens Kanal 007, ""Grøns pakhus"", Øster kv. 288. Bygningshistorisk redegørelse. 3 sider. Allan Tønnesen. Oktober 1978. "Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Holmens Kanal 7

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap