Sag: Vandkunsten 8 og Kompagnistræde 39

Vandkunsten 8 og Kompagnistræde 39, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vandkunsten 8 og Kompagnistræde 39
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vandkunsten 8 og Kompagnistræde 39
Kommune:
København
Omfang:
Forhuse mod Vandkunsten og Kompagnistræde med forbindende sidehuse (Vandkunsten 8: ca. 1750, men helt ombygget 1803-08; Kompagnistræde 39: 1803, de to østlige fag tilføjet 1859). F. 1918. *
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
15-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
19-09-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-12-2008
Begrundelse:
Journal nr.:
2008-7.83.03/101-0014


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vandkunsten 8

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap