Sag: Laksegade 28 (ophævet)

Laksegade 28, København
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Laksegade 28 (ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Laksegade 28
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1796-97). F. 1945. Ophævet 2017
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-05-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
29-08-2017
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset på Laksegade 28, Københavns Kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Laksegade 28 har i det ydre overvejende bevaret et traditionelt udtryk, der harmonerer med bygningens opførelse i årene efter Københavns brand i 1795. Tagfladerne er dog gennembrudt af kviste, ligesom den kraftige blå farve på facaden er utraditionel for bygningens alder og stilistiske udtryk. I det indre er planløsningerne på alle etager væsentligt ombygget, og bygningen fremstår, på nær den oprindelige trappe, overalt med nyere overflader og bygningsdele, der er fremmede for dens alder og arkitektur. Slots- og Kulturstyrelsen finder, at forhusets fredningsværdier i overvejende grad er gået tabt og ikke meningsfuldt kan genskabes. Bygningens overordnede klassicistiske stiludtryk bør dog opretholdes og bevares, således at bygningen fortsat vil indgå i det samlede, historiske gadeforløb.
Journal nr.:
16/08161

Type:
Scanjour nr
Dato:
01-10-2018
Journal nr.:
16/08161

Type:
Scanjour nr
Dato:
01-10-2018
Journal nr.:
16/08161


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 1 Laksegade 28

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap