Sag: Bredgade 51

Bredgade 51, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Bredgade 51
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bredgade 51
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset mod Bredgade og Frederiksgade med udbygningen mod vest, muren med port omkring gården mod Frederiksgade samt støbejernsgitret ved sydgavlen (1880'erne af Ferdinand Meldahl). F. 1984.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Mur med portal, låge ; Stakit

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
27-09-1995
Begrundelse:
Journal nr.:
926/101-0087

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-05-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-281/83


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Bredgade 51

Fredede omgivelser: 2

Signatur Mur med portal, låge
Signatur Stakit


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap