Sag: Vestergade 1

Vestergade 001, hj. af Vestergade og Gammeltorv, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vestergade 1
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vestergade 001, hj. af Vestergade og Gammeltorv
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1796). F. 1950.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-12-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-192/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Vestergade 001 og Gammeltorv 020, Vester kv. 39. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 2 sider (håndskrevet) samt tegninger. J. H. Udateret.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vestergade 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap