Sag: Danneskjold-Laurvigs Palæ, Jernmagasinet

Store Kongensgade 068, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Danneskjold-Laurvigs Palæ, Jernmagasinet
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Store Kongensgade 068
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (ca. 1745, formentlig af J.A. Soherr, senere forhøjet med en etage). F. 1964.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-06-2005
Begrundelse:
Journal nr.:
6/64

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
28-06-2005
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-123/101-0030


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Store Kongensgade 68

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap