Sag: Holger Petersens Manufakturvarefabrik

Tagensvej 085 C-F, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beklædnings- / tekstilfabrik
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Holger Petersens Manufakturvarefabrik
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Tagensvej 085 C-F
Kommune:
København
Omfang:
Den lille fladebygning med shedtag, tidl. farveri (1883 af Johan Schrøder) og den hermed sammenbyggede kontor- og lagerbygning (1887-88, forhøjet 1897). F. 1990.*
Beskrivelse:
Fabrikken, der ligger på det ydre Nørrebro, er en af de få bevarede blandt de store tekstilfabrikker, der opførtes omkring 1880 i København. En periode hvor tekstilproduktionen samledes i få, men større, dampdrevne virksomheder i byens yderkant, hvor der endnu var god plads. Anlægget omfatter en af de ældst bevarede fladebygninger med shedtag. I en sådan bygning foregik produktionen i ét plan, i modsætning til den klassiske (engelske) fabrik i flere etager, hvor produktionsgang og kraftoverføring var lodret. Arbejderboligerne ligger lige overfor fabrikken. Som noget særligt findes der i stueetagen en sal, hvor arbejderne kunne samles. Her var indrettet et lille bibliotek, hvor bøger og aviser frit kunne lånes, her afholdtes baller og maskerader, og her spiste de ugifte arbejdere. I samtiden omtaltes boligerne som et slags forsøg på en Familistére, hvor fabriksherren søgte at gennemføre en fælles husholdning for arbejderne, den første og vist eneste her i landet. Ideen stammer fra udenlandske socialreformatorer. Produktionen indstilledes i 1966. Ejendommen ejes fortsat af virksomheden. Mens produktionsbygningerne er uden dekoration, prydes arbejderboligerne og kontor- og lagerbygningen af enkle gesimser og trekantfrontoner. Den lavmælte arkitektoniske bearbejdning er stigende fra fladebygningen over arbejderboligerne til lager- og kontorbygningen, hvorfra virksomheden styredes. (teksten er fra: Fabrik og Bolig, Det industrielle miljø i Danmark. 1.1992. Fredede fabrikker opført efter 1840, Caspar Jørgensen)
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beklædnings- / tekstilfabrik
Bebyggelsestype:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
18-04-1994
Journal nr.:
926/101-0027

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-09-1990
Begrundelse:
Anlægget, der bl.a. omfatter en af de ældste bevarede fladebygninger med shedtag, belyser hvordan en fremtrædende industriel foretager, grosserer Holger Petersen, fysisk udformede bolig-, arbejds- og produktionsvilkårene for en stor del af sine arbejdere og funktionærer, efter at industrialiseringens første fase i København var afsluttet. Arbejderboligerne er så vidt oplyst et i Danmark enestående eksempel på en familistére. Endelig følger anlægget det klassiske formsprog. Manglen på dekorative detaljer sammenlignet eksempelvis med Holger Petersens forretningsejendom, Købmagergade 44, fra 1880-erne fortæller, at det er bygninger opført til arbejde og arbejdere.
Journal nr.:
411/101-0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Publikation
Beskrivelse:
Caspar Jørgensen: Holger Petersens fabrik i København. Fabrik og Bolig, Det industrielle miljø i Danmark, 1990 nr. 1, side 27-38 Caspar Jørgensen: Fredede fabrikker opført efter 1840, Fabrik og Bolig, Det industrielle miljø i Danmark. 1992 nr. 1, side 32.Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Tagensvej 85C
Fredet bygning Tagensvej 85D

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap