Sag: Nyhavn 21 og Lille Strandstræde 4

Nyhavn 021 og Lille Strandstræde 004, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nyhavn 21 og Lille Strandstræde 4
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nyhavn 021 og Lille Strandstræde 004
Kommune:
København
Omfang:
Forhus (1600-tallet, forhøjet med en etage 1793), trappehus (1850) og baghus (1748), forhus mod Lille Strandstræde (1789) med tilbygning (1843). F. 1945.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
05-03-1976
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Nyhavn 021, Sankt Annæ Ø. kv. 11. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 1 side (håndskrevet). Bent Rud. Januar 1972.



Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nyhavn 21

Fredede omgivelser: 0



Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap