Sag: Amaliegade 14

Amaliegade 014, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Amaliegade 14
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Amaliegade 014
Kommune:
København
Omfang:
Forhus og sidehus (1755 af Niels Eigtved). F. 1918. Udv. 1951.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
26-11-1980
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-51/0/80

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
12-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-07-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Amaliegade 14

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap