Sag: Fredning Sølvgade 30

Sølvgade 030, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Antal bygninger:
5
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Fredning Sølvgade 30
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sølvgade 030
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset og de dermed sammenbyggede to sidehuse (1853) samt baghuset med de dermed sammenbyggede to lagerbygninger og den heroverfor liggende tidl. hestestald. F. 1993.*
Antal bygninger:
5
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
29-12-1993
Begrundelse:
Journal nr.:
926/101-0037

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-11-1993
Begrundelse:
Forhuset og de dermed sammenbyggede to sidehuse, opført 1853 samt baghuset med de dermed sammenbyggede to lagerbygninger og den heroverfor liggende tidligere hestestald har den særlige værdi, der begrunder en fredning. Med sin velproportionerede senklassiscistiske facade har forhuset betydelig arkitektonisk værdi. Med sine velbevarede interiører og planløsninger belyser bebyggelsen bolig- og arbejdsforholdende ved midten af 1800-tallet.
Journal nr.:
911/101-0005


Omfattede bygninger: 5


Fredet bygning Sølvgade 30
Fredet bygning Sølvgade 30
Fredet bygning Sølvgade 30A
Fredet bygning Sølvgade 30
Fredet bygning Sølvgade 30

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap