Sag: Gammel Mønt 39

Gammel Mønt 39, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gammel Mønt 39
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gammel Mønt 39
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1731, forhøjet og ombygget 1748-87 og senere). F. 1980.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-06-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-10-1980
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-132/80


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gammel Mønt 39

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap