Sag: Potters Gård

Overgaden oven Vandet 010, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Potters Gård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Overgaden oven Vandet 010
Kommune:
København
Omfang:
Forhus med østre sidehus (1785). F. 1918.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
24-01-1995
Journal nr.:
926/101-0073

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
13-03-1951
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
"Overgaden oven Vandet 010, ""Potters Gård"", Christianshavns kv. 197. Bygningshistorisk undersøgelse. 8 sider. Usigneret. Udateret. "Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Overgaden Oven Vandet 10

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap