Sag: Fiolstræde 17

Fiolstræde 17, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Fiolstræde 17
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Fiolstræde 17
Kommune:
København
Omfang:
Forhus mod Fiolstræde med sidehus (1850-51). Fredet 1951.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
06-05-1992
Begrundelse:
Journal nr.:
426/101-0130

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Fiolstræde 17A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap