Sag: Kongens Have

Kronprinsessegade 1-25, Gothersgade 60 og Sølvgade 23 Z, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
15
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kongens Have
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kronprinsessegade 1-25, Gothersgade 60 og Sølvgade 23 Z
Kommune:
København
Omfang:
Gitret med de mod Kronprinsessegade liggende pavilloner og porte (1803-05 af Peter Meyn, de store vinduer i pavillonernes facader senere) samt muren mod Sølvgade (1732 og senere), Herkulespavillonen (1773 af C.F. Harsdorff) samt Løven og Hesten (1617-24 af Peter Husum efter original på Capitol). Fredet 1918.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
15
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Mur ; Stakit med portal, låge ; Skulptur

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
26-01-1965
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Kronprinsessegade 3, 5, 9, 11 og 23, Kongens Have, Pavillonerne, Sankt Annæ V. kv. 496. Bygningshistorisk undersøgelse. 8 sider samt tegninger. Preben Mellbye-Hansen/Boligministeriets Ejendomsdirektorat. April 1988.


Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap