Sag: Gothersgade 89

Gothersgade 89, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gothersgade 89
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gothersgade 89
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1729-32) og det hermed sammenbyggede sidehus. F. 1976.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-11-1976
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-66/75

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-09-1986
Begrundelse:
Journal nr.:
651-15-125/86


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gothersgade 89

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap