Sag: Verrayons Gård

Lille Strandstræde 006, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Verrayons Gård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lille Strandstræde 006
Kommune:
København
Omfang:
Forhus med sidehus (1769 muligvis af Nicolas-Henri Jardin) og det dermed sammenbyggede baghus (ca. 1680), pakhustilbygningen (1805) og de to brolagte gårdrum. F. 1945. Udv. 1991.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
01-01-1951
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
09-04-1991
Journal nr.:
412/101-0004

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
13-12-1989
Journal nr.:
426/101-0013

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-12-1945
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Lille Strandstræde 006, Sankt Annæ Ø. kv. 72. Farvearkæologisk undersøgelse. 1. sal (beletage). 4 sider samt tegninger. Søren Møller og Ole Alkærsig/Nat.mus., Bevaringssektionen. Februar 1990. Peter Bering og Thomas Kampmann: Lille Strandstræde 6. Bygningshistorisk undersøgelser 1990. Lille Strandstræde 6, Verrayons Gård Matr.nr. 72, Sankt Annæ Øster kvarter Bygningshistorisk undersøgelse Varmings Tegnestue 6 sider + 18 sider billeder August 1993Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lille Strandstræde 6

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap