Sag: Hausergade 36

Hausergade 36, hj. Sankt Gertruds Stræde, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hausergade 36
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Hausergade 36, hj. Sankt Gertruds Stræde
Kommune:
København
Omfang:
Hjørnehuset (1824-25). Fredet 1950.*
Beskrivelse:
Hausergade 36 ligger ved Kultorvet og består af et grundmuret hjørnehus ved Hausergade og Sankt Gertruds Stræde. Bygningen vender med syv fag mod Hausergade, hvoraf de fem midterste er svagt tilbagetrukket, efterfulgt af et smigfag og endelig fem fag mod Sankt Gertruds Stræde. Bygningen er opført i tre etager og har en høj udnyttet kælder.

Bygningen fremstår med pudset facade, hvor kælderetagen og mezzaninen er malet i en svag rosa og den resterende del af bygningen er hvidmalet. Mezzanin og første etage er adskilt af et spinkelt bånd ligesom kælder og mezzanin. Facaden afsluttes af en lysegrå hovedgesims med kraftig profilering. I heltaget af tegl sidder tre kviste med rundede tage og zinkbeklædte flunker samt enkelte små ovenlysvinduer. Alle vinduer er traditionelt udførte korspostvinduer med tværsprosser. Mod gaden er vinduerne er hvidmalede, mens de mod gården er grønmalede. Vinduerne i kælderetagen er torammede med tværsprosser. Indgangspartiet med port, gennemgang til gård og trappe til opgangen sidder i det yderste fag på Hausergade. På henholdsvis facaden mod Sankt Gertruds Stræde og i smigfaget er placeret to kælderdøre med indgang til restauranten. 

I det indre er der adgang til alle etager via en hovedtrappe, denne er delvist beklædt med kakler på væggene og med terrazzo på gulvet. På hver etage ligger to lejligheder af forskellig størrelse, og på loftet ligger en taglejlighed hen over hjørnet. Grundplanen i lejlighederne er præget af en traditionel plandisposition med stuer en suite mod gaden og køkkener, nyere badeværelser samt mindre værelser mod gården. Interiørerne er gennemgående præget af bevarede ældre overflader: Indvendige skodder, væg-, brystnings- og lysningspaneler, plankegulve, fyldningsdøre, gerichter, stukkatur og ældre vinduesdetaljer.
Bygningshistorie:
Hausergade 36 er opført i 1824-1825 for urtekræmmer Frederich Schnabel. Bygningen har tidligere været anvendt både til bolig og erhverv. Kælderen bliver i dag anvendt som restaurant.   

Den nederste del af facaden har tidligere været lysegul.
kilder:
Historiske huse i det gamle København, Nationalmuseet, København 1972, p. 36.

www.indenforvoldene.dk
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi for Hausergade 36 knytter sig til det enkle klassicistiske eksteriør, der føjer sig ind i både Hausergade og Sankt Gertrud Strædes ældre husrækker. Ejendommen er således et væsentlig bidrag til det velbevarede gademiljø, der findes i området omkring Kultorvet, hvor bygningen tillige udgør det nordøstlige hjørne.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi i Hausergade 36 knytter sig i det ydre til den enkle klassicistiske facade, der vidner om opbygningen af København i begyndelsen af 1800-tallet efter bombardementet.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den traditionelle planløsning med stuer en suite mod gaden og køkkener samt mindre værelser mod gaden. Endvidere knytter den kulturhistoriske værdi sig til hierarkiet mellem bygningens etager, hvor udsmykningen af lejlighederne aftager jo højere oppe i ejendommen, den ligger. Hertil kommer portrummet med kakler på væggen, der vidner om, at kælderen tidligere har været anvendt til en slagterbutik.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for Hausergade 36 knytter sig i det ydre til det klassicistiske udtryk, kendetegnet ved facadens klare og enkle formsprog med regelmæssig faginddeling, markering af de horisontale linjer i form af to spinkle bånd og en kraftigere hovedgesims samt de ældre vinduer, der tilsammen skaber en rolig og harmonisk facadeflade med få dekorationer og svag reliefvirkning. Hertil kommer tagfladen med kvistene, der skaber en vertikal kontrast til facadens horisontale inddeling. Endvidere har gårdsidens enkle udformning med grønmalede vinduer arkitektonisk værdi.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de mange ældre detaljer, materialer og overflader, herunder særligt fyldningsdøre med kraftige knækkede gerichter og hængsler, der giver dørene et elegant udtryk, der sammen med væg-, lysnings- og brystningspaneler samt stukkaturen i stuerne understreger lejlighedernes repræsentative karakter. Endelig kommer de, i enkelte lejligheder, bevarede ældre, indvendige fyldingsskodder, som er et eksempel på en funktionel løsning, der ligeledes ophøjer den arkitektoniske værdi.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for Hausergade 36 knytter sig i det ydre til facadens regelmæssige og taktfaste inddeling, de traditionelt udførte vinduer samt det enkle overordnede udtryk med få dekorative elementer. Hertil kommer portrummet med kakler og terazzogulv, gårdsidens enkle udtryk med de grønmalede ældre vinduer samt den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den traditionelle planløsning med stuer en suite mod gade og i smigfaget samt køkkener og mindre værelser mod gården. Hertil kommer stuernes interiører, herunder alle ældre detaljer som væg-, brystnings- og lysningspaneler, indvendige skodder, fyldningsdøre, stuk, plankegulve, ældre vinduer med detaljer samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-06-1987
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-545/81

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Hausergade 36

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap