Sag: Grønnemose Allé 21 A-G

Grønnemose Allé 021 A-G, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
7
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Grønnemose Allé 21 A-G
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Grønnemose Allé 021 A-G
Kommune:
København
Omfang:
De syv grundmurede huse med tilhørende læskure og plankeværker (1942 af Viggo Møller-Jensen). F. 1990.*
Antal bygninger:
7
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Småbygninger ; Stakit

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-10-1990
Begrundelse:
Journal nr.:
426/101-0069

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-09-1990
Begrundelse:
Journal nr.:
411/101-0001

Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap