Sag: Sølvgades Kaserne

Georg Brandes Plads 2-8 og Sølvgade 40, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kaserne
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sølvgades Kaserne
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Georg Brandes Plads 2-8 og Sølvgade 40
Kommune:
København
Omfang:
Det firefløjede anlæg med port og to portbygninger samt port og mur ved mnr. 420b. (1765-71 af Nicolas-Henri Jardin). F. 1918.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kaserne
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Mur med portal, låge

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Georg Brandes Plads 2

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur med portal, låge


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap