Sag: Sundevedsgade 4

Sundevedsgade 004, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sundevedsgade 4
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sundevedsgade 004
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1858). F. 1987.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-09-1987
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-323/84


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Sundevedsgade 004, Udenbys Vester kv. 43h. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 3 sider. A. G. Poulsen-Hansen. September 1984.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sundevedsgade 4

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap