Sag: Læderstræde 36

Læderstræde 36, hj. af Hyskenstræde, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Læderstræde 36
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Læderstræde 36, hj. af Hyskenstræde
Kommune:
København
Omfang:
Hjørnebygningen (1798-99 af Christopher Chrane). F. 1964.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
16-08-1994
Begrundelse:
Journal nr.:
926/101-0054

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
6/64

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-08-1964
Begrundelse:
Journal nr.:
6/64


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Læderstræde 36

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap