Sag: Professorgården

Store Kannikestræde 11, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Professorgården
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Store Kannikestræde 11
Kommune:
København
Omfang:
Forhus og baghus (1752-53 af Joachim Frederik Ramus). F. 1918. *
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
19-03-1973
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
11-01-2011
Journal nr.:
2010-7.83.03/101-0009


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Store Kannikestræde 011, Professorgården, Klædebo kv. 33. Baghuset. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 1 side. Gert Edstrand og Jørn Andreasen/Nils Koppel. Februar 1976.Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Store Kannikestræde 11
Fredet bygning Store Kannikestræde 11

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap