Sag: Vester Voldgade 19

Vester Voldgade 019, hj. af Studiestræde, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vester Voldgade 19
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vester Voldgade 019, hj. af Studiestræde
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1796-97, forhøjet 1845). F. 1974.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-12-1974
Begrundelse:
Journal nr.:
K851-45-73

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-11-1997
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/101-0144


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Studiestræde 049, Vester Voldgade 19, Nørre kv. 75a. Summarisk bygningsarkæologisk redegørelse. Interiør. 1 side samt tegninger. Anne Charlotte Olsen/Tegnestuen Broen. Februar 1985. Studiestræde 049, Vester Voldgade 19, Nørre kv. 75a. Farvearkæologisk undersøgelse. Overvægslærreder i 1 og 2 fags stuer mod Studiestræde i lejlighed på 2. sal. 2 sider samt fotografier (5 optagelser). Lene Larsen. April 1985.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Studiestræde 49

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap