Sag: Vestergade 21

Vestergade 021, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vestergade 21
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vestergade 021
Kommune:
København
Omfang:
Forhus med side- og baghus (1795-96). F. 1977.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-08-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-141/76

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
29-07-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-141/76


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Vestergade 021, Vester kv. 49. Bygningsarkivalsk undersøgelse. Udskrift af arkivalier. 4 sider samt tegninger. Kjeld Berg, Terkel Bundgaard og Mogens Kassow. Januar 1977.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vestergade 21

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap