Sag: Nørregade 13

Nørregade 13, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nørregade 13
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nørregade 13
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset til Nørregade (1730-32). F. 1918. *
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-04-2009
Journal nr.:
2008-7.83.03/101-0002


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Nørregade 013, Nørre kv. 31. Bygningsarkivalsk undersøgelse. 2 sider. Usigneret. Udateret.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nørregade 13

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap