Sag: Nikolaj Plads 5

Nikolaj Plads 5, hj. af Lille Kongensgade, København
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nikolaj Plads 5
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Nikolaj Plads 5, hj. af Lille Kongensgade
Kommune:
København
Omfang:
Hjørnebygningen (1853-54 af P.C. Hagemann). F. 1959.* Ophævet 2014
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Den gamle bykerne
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
18-07-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-943/88

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-04-1959
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
02-07-2014
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke at hjørnebygningen af P. C. Hagemann, Nikolaj Plads 5 i Københavns Kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Hjørnebygningen har i store træk bevaret sin oprindelige facade, men både gårdsiden og bygningens indre er kraftigt ombygget og delvist nyopført i begyndelsen af 1970’erne. Både gårdsiden, interiørets planløsning, materialer, overflader og detaljer svækker i meget høj grad bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Kulturstyrelsen finder således, at bygningens værdier i dag udelukkende knytter sig til facaden mod Nikolaj Plads og placeringen i dette gadeforløb, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at fastholde fredningen. Kulturstyrelsen har samtidig noteret sig, at hjørnebygningen ifølge den gældende lokalplan, Lokalplan 359 Nikolaj Plads, er udpeget som bevaringsværdig.
Journal nr.:
2013-7.82.04/101-0003


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 1 Nikolaj Plads 5

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap