Sag: Fødselsstiftelsen (tidl.)

Amaliegade 23-25, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Stiftelsesbygning
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Fødselsstiftelsen (tidl.)
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Amaliegade 23-25
Kommune:
København
Omfang:
Nr. 23 sdr. del: forhus (1750-52 formentlig af Niels Eigtved), sidehus og tværhus (1750-52) samt sidehus og baghus; nr. 23 ndr. del: for- og sidehus (1787 af Joseph Guione), gangfløjen (1845) og havehuset (1792); nr. 25: for-, side- og tværhus (1755-57 af Lauritz de Thurah, senere forhøjet), mansardsidehuset med tværhus (ombygget 1845-48), baghuset og matriklens haveanlæg samt de to brolagte gårde, der hører til nr. 25 og de brolagte områder imellem for- og tværhusene af nr. 23. F. 1918. Udv. 2017
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Stiftelsesbygning
Bebyggelsestype:
Hovedstad
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang ; Have ; Gårdrum, gårdsplads ; Belægning, fortov

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
23-01-2017
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder, at matriklens haveanlæg samt de to brolagte gårde, der hører til Amaliegade 25 og de brolagte områder imellem for- og tværhusene af Amaliegade 23, 1256 København K, har de arkitekturhistoriske, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en udvidelse af den eksisterende fredning af ejendommen Amaliegade 23-25, 1256 København K, matr. nr. 143, Sankt Annæ Øster, Københavns Kommune. Kulturhistorisk værdi: De ubebyggede arealer udgør en betydelig del af matriklens samlede struktur og fremstår som et af de få tilbageværende haveanlæg fra Eigtveds generalplan for Frederiksstaden og dermed som et væsentligt vidnesbyrd om bygningskompleksets og kvarterets oprindelige funktion og indretning. Miljømæssig og arkitektonisk værdi: Dertil bidrager have- og gårdrummenes åbne karakter til at forstærke oplevelsen af det fredede bygningsanlæg, der strækker sig fra Amaliegade ned ad grunden med smalle sidehuse, der aftager i højde, ligesom tværhusene danner rum omkring de brolagte arealer mellem bygningerne. Bærende fredningsværdier: De bærende fredningsværdier knytter sig til haveanlæggets karakter af åbent, kultiveret område med forskellige frugttræer og enkelte stiforløb samt til de brolagte arealer op mod og imellem de fredede bygninger. Anbefaling: Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler, at der udarbejdes en plejeplan for haven.
Journal nr.:
16/030408


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Amaliegade 023-025, Sankt Annæ Ø. kv. 143. Farvearkæologisk undersøgelse. Amaliegade 23, stueetagen, rum mod gaden. Malet træværk og stukloft. 4 sider samt tegninger og fotografier (4 optagelser). Jørgen Høj Madsen/Nat.mus., Farvekonserveringen. Januar 1978. Amaliegade 23-25 Matr.nr. 143, Sankt Annæ Øster kvarter Farvearkæologisk undersøgelse af mødesal 1 (nr. 23) Nationalmuseet 2 sider + 4 sider billeder maj 1997


Navn:
Fredningsbeskrivelse af Fødselsstiftelsen (tidl.)
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Amaliegade 23
Fredet bygning Bredgade 62

Fredede omgivelser: 4

Signatur Fredningsomfang
Signatur Have
Signatur Gårdrum, gårdsplads
Signatur Belægning, fortov


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap